SKALOMA VILLAS – Όροι και Προϋποθέσεις Ενοικίασης 

 Η παρούσα συμφωνία ενοικίασης αφορά την ενοικίαση κατοικιών του Skaloma Villas σε μορφή Αυτοεξυπηρετούμενης Κατοικίας ή Έπαυλης και αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Δεν μπορεί να θεωρηθεί κράτηση μέχρι και την κατάθεση της προκαταβολής ή/και την πλήρη εξόφληση.

 

 Πληρωμή 

 Ο Πελάτης πρέπει να δώσει προκαταβολή 50% του συνολικού μισθώματος εντός 4 ημερών από την υπογραφή της κράτησης. Το υπόλοιπο πρέπει να εξοφληθεί οκτώ (8) εβδομάδες πριν από την άφιξη. Αν μια κράτηση είναι εντός των οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία ενοικίασης, θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο του μισθώματος εντός 4 ημερών από την κράτηση. Εάν οποιαδήποτε πληρωμή δεν γίνεται μέσα τους χρόνους που ορίζονται στο παρόν, το Skaloma Villas μπορεί να θεωρήσει την κράτηση σαν άκυρη.Ακύρωση & Επιστροφές

 Ακύρωση & Επιστροφές  

 Οι βίλες και οι κατοικίες δεν είναι εμπορικές οντότητες όπως τα ξενοδοχεία. Οι κατοικίες που προσφέρονται από το Skaloma Villas πρέπει να ενοικιαστούν έγκαιρα και εαν ακυρωθούν δεν είναι εύκολο να ενοικιαστούν ξανά την τελευταία στιγμή. Πάντα συνιστούμε στους πελάτες μας να κάνουν ταξιδιωτική ασφάλιση για την προστασία από μια έκτακτη ιατρική ανάγκη ή ορισμένες άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις που δεν τους επιτρέπουν να ταξιδέψουν.

 Επιστροφές  

 Καμιά επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται. Σε περίπτωση ακύρωσης, το Skaloma Villas θα παρέχει 30% έκπτωση για μελλοντική διαμονή στην κατοικία κράτησης.

 Ακυρώσεις 

 Ακυρώσεις μετά την άφιξή υπόκεινται σε ακυρωτικά 100%. Εάν μετά την άφιξή τους οι πελάτες είναι δυσαρεστημένοι με οποιαδήποτε πτυχή της διαμονής τους και αποφασίσουν να τερματίσουν τη διαμονή τους, το ποσό που πρέπει να επιστραφεί, εάν υπάρχει, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Skaloma Villas.

 Ευθύνες των πελατών / Προκαταβολή ασφάλειας 

 Μέχρι σήμερα, οι πελάτες μας σέβονται και εκτιμούν την άριστη κατάσταση των κατοικιών μας και δεν μας έχουν προξενήσει καμία ζημιά. Πλήν όμως ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της περιουσίας αφήνοντας την κατοικία όπως την παρέλαβε κατά την άφιξη του. Κάθε απώλεια ή ζημιά στην περιουσία που προκλήθηκαν από τον Πελάτη ή τους επισκέπτες τους, θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον πελάτη. Οι πελάτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται με υπεύθυνο τρόπο ανά πάσα στιγμή, και να ενεργούν με σεβασμό προς τους άλλους επισκέπτες, γείτονες, τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό του. Το Skaloma Villas διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να απαιτεί από κάθε άτομο που δημιουργεί προβλήματα να εγκαταλείψει ένα ακίνητο, χωρίς να υπάρχει και επιστροφή χρημάτων από το μίσθωμα.

 Αριθμός Ενοικιαστών 

 Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών που διαμένουν στο κατάλυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των κρεβατιών στους χώρους που καθορίζονται στο διαφημιστικό υλικό ούτε τον αριθμό που αναγράφεται στη συμφωνία. Το Skaloma Villas διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο ή να εκδιώξει το σύνολο των ενοικιαστών, εάν ο αριθμός των ατόμων που κατέχουν ένα ακίνητο υπερβαίνει τον αριθμό που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. 

 Υπηρεσίες με επιπλέον χρέωση 

 Η μίσθωση του ακινήτου και οποιεσδήποτε διευκολύνσεις ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται ρητώς στην γραπτή ενημέρωση που παρέσχε το Skaloma Villas περιλαμβάνονται στην τιμή της ενοικίασης. Η κανονική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και του νερού περιλαμβάνονται επίσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ορισμένες δαπάνες μπορούν να εξαιρούνται από το κόστος της ενοικίασης που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση, όπως τηλέφωνο, διάφορες άλλες υπηρεσίες, θέρμανση κ.λ.π. Το Skaloma Villas έχει  υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.5 του ν. 4179/2013 με τον οποίον και λειτουργεί, να παραδώσει στον Πελάτη κατά την άφιξή του, εκτύπωση του επίσημου ηλεκτρονικού Συμβολαίου που έχει καταθέσει ηλεκτρονικά στην Εφορία, και αυτό σύμφωνα με το νόμο αποτελεί την επίσημη απόδειξη ενοικίασης.

 Ώρα άφιξης και αναχώρησης 

  Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί, οι πελάτες θα πρέπει να φτάσουν απο 15:00 – 22:00 την ημέρα  άφιξης και θα πρέπει να αφήσουν το ακίνητο μέχρι τις 10:00 την ημέρα της αναχώρησης. Εάν χρειάζονται ειδικούς χρόνους άφιξης / αναχώρησης, παρακαλούνται να επικοινωνούν μαζί μας έγκαιρα και εμείς θα προσπαθήσουμε να φροντίσουμε για τις αλλαγές.

 Διαφημιστικές Πληροφορίες 

 Το Skaloma Villas έχει λάβει μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί η ακρίβεια όλων των πληροφοριών και των περιγραφών που περιέχονται στην ιστοσελίδα της. Το Skaloma Villas δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς απόψεων ως προς την κατάσταση ή την ποιότητα των ακινήτων, ή τη γύρω περιοχή, ούτε για προσωρινές βλάβες ή διακοπές παροχών κοινής ωφέλειας. Τροποποιήσεις των κατοικιών ως προς το καλύτερο μπορούν να διαπιστωθούν.

 Παράπονα 

 Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με την κατοικία, ο πελάτης αμέσως (εντός 2 ωρών) πρέπει να ειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου Skaloma Villas. Ο Πελάτης θα πρέπει να επιτρέψει στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή εύλογο χρονικό διάστημα για να διορθώσει το πρόβλημα, ή ο ιδιοκτήτης να βρει ένα άλλο κατάλληλο ακίνητο αντικατάστασης. Εκκένωση της κατοικίας, χωρίς άδεια  από το Skaloma Villas δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία για την επιστροφή χρημάτων.

 Αλλαγή ή ακύρωση από το Skaloma Villas 

 Το Skaloma Villas διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, σε κάθε περίπτωση όπου είναι αναγκαίο να το πράξει ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας (force majeure), ή οποιαδήποτε άλλης κατάστασης εκτός του ελέγχου του Skaloma Villas. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής ή ακύρωσης, το Skaloma Villas ενημερώνει τον πελάτη άμεσα και προσπαθεί να προσφέρει υποκατάστατο με τις ίδιες δυνατότητες κατάλυμα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεχθεί το υποκατάστατο, ο πελάτης θα πληρώσει ή θα λάβει τη διαφορά στο ποσοστό για τη νέα ιδιοκτησία. Σε περίπτωση αλλαγών ή πλήρους ακύρωσης, η ευθύνη του Skaloma Villas  περιορίζεται στην επιστροφή του 100% του ποσού που καταβλήθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνο για τυχόν επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταξιδίου, εναλλακτικό κατάλυμα, ή άλλα έξοδα.

 Ευθύνη Skaloma Villas 

 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Skaloma Villas δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, ζημία, βλάβη ή ενόχληση που προκύπτουν από τη μίσθωση. Όλοι οι ισχυρισμοί του ατυχήματος, απώλεια, ζημία, βλάβη ή ενόχληση αναγνωρίζεται ότι είναι αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και της ασφάλισής του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση του ότι ο προορισμός της κράτησης είναι ασφαλής.  Το Skaloma Villas δεν αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες, ταραχές, απεργίες, αρρώστια, τρομοκρατικές ενέργειες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 Δικαιοδοσία 

 Το Skaloma Villas και οι πελάτες της συμφωνούν ότι η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ότι αποκλειστική αρμοδιότητα για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από τη συμφωνία πρέπει να είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα.